محورهای جشنواره

پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران) و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی

 • برنامه‌ریزی و طراحی شهری

  مسکن

  فرسودگی و نوسازی شهری

  فضاهای عمومی

  سیما و منظر شهری

  معماری پایدار و سبز

  برنامه‌ریزی محلّه‌ای

 • فضای سبز شهری

  مدیریت پسماند

  زیباسازی شهری

  صنایع و مشاغل مزاحم ونامتجانس

   آرامستان‌های شهری و محلّی

  کیفیّت و امنیّت غذایی

 • آلودگی شهر(هوا، خاک، آب، صوت، نور، امواج)

  بهینه‌سازی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر

  توان و ردّپای اکولوژیک

  تغییرات اقلیمی

  تنوّع زیستی

  منابع آبی

  ارزیابی زیست‌محیطی

  اقتصاد محیط زیست

  حسابداری زیست‌محیطی

 • عدالت شهری

  مشارکت و هویت شهری

  پایداری اجتماعی شهر

  اعتلای فرهنگی شهر

  آسیب‌ها و مسائل اجتماعی

  گردشگری شهری

  خانواده و شهر

  حاشیه‌نشینی

 • درآمد پایدار

  سرمایه گذاری و تامین مالی

  بهره‌وری اقتصادی

 • توسعه سرمایه انسانی

  بودجه‌ریزی شهری

  برنامه‌ریزی و توسعه شهری

  برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی

 • ایمنی ترافیک

  روان‌شناسی ترافیک

  حمل و نقل عمومی و پاک

 • شهرهای دانش محور وارزش آفرین

  مدیریت ریسک وفناوری های نوین شهری

  تاثیر نقشه راه فناوری اطلاعات  وارتباطات شهرداری در خوانایی ساختارفناوری های نوین شهری

  سنجش آمادگی الکترونیکی بروز شهرداری ها نیاز شهرداری های مدرن وامروز

  CHAT GPT فرصت ها وتهدیدها

 • مدیریت آب‌های سطحی

  مدیریت ابنیه فنی و معابر شهری

  پایش سلامت، بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌ها و زیرساخت‌های شهری

  مدیریت ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های عمران شهری

 • ایمنی و مدیریت بحران شهری

  پدافند غیر عامل شهری

 • حکمرانی شهری

  سیاستگذاری شهری

  برنامه های راهبردی توسعه شهری

  شفافیت و فساد

 • آزمایشگاه سیاست‌گذاری شهری

  سیاستگذاری رفتاری

  جمع سپاری و هم آفرینی

 • آینده‌پژوهی شهری

  آینده نگاری شهری

  فناوریهای نوین و آینده توسعه شهری

 • قوانین و مقررات شهری

  حقوق شهری و شهروندی

 • ارتباط متقابل شهر و روستا
  جمعیت روستائی 
  مدیریت محلی روستا
  کارآفرینی و اشتغال
  سرمایه‌گذاری روستائی
  نگاه نو به قوانین(بازنگری قوانین روستائی)
  مخاطرات محیطی مناطق روستائی
  محیط‌زیست روستائی
  گردشگری روستائی
  توسعه پایدار روستائی
  عمران روستائی
  برنامه‌ریزی منطقه‌ای
  گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردم نهاد
  الگوهای توسعه روستائی مشارکتی بر پایه مردم‌سالاری دینی
  جهاد تبیین و توسعه روستائی
  توسعه کارآفرینی مردم پایه
  مدیریت مشارکتی و سازمان های محلی