مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی تمدید شد

مشاور شهردار تهران و رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به برگزاری "پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری" در تاریخ 29 آذر ماه همزمان با "دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی" از تمدید مهلت ارسال آثار تا تاریخ 20 آبان ماه 1402 خبر داد.

07 آبان 1402

تدوین محورهای جشنواره پژوهش و نوآوری / تاکید بر شعار رشد تولید و مهار تورم در مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، جلسه شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی برگزار شد.

31 مرداد 1402

معرفی دبیر علمی پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، علیرضا رهایی، به عنوان دبیر علمی پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی معرفی شد.

14 مرداد 1402

اهداف پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری اعلام شد/ عملیاتی کردن اجزای زنجیره علم و نوآوری شهری در پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، عطالله رفیعی آتانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از برگزاری پانزدهمین دوره از جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی خبر داد.

07 مرداد 1402