برای ارسال اثر، روی قالب مورد نظر کلیک کنید.
عنوان قالب
پایان نامه
شرایط و ضوابط بارگذاری و ارسال آثار
 • آثار ارسالی درصورت دارا بودن شرایط ذیل وارد فرآیند داوری خواهند شد:
 • پایان‌نامه و رساله: تاریخ دفاع: 1400/01/01 به‌بعد + بارگذاری صورتجلسه‌ی دفاع در قسمت فایل‌های اضافی
 • کتاب: تاریخ چاپ: 1400/01/01 به‌بعد، به همراه صفحه شناسنامه‌ی کتاب
 • مقاله: تاریخ پذیرش: 1400/01/01 به‌بعد، + بارگذاری گواهی پذیرش در قسمت فایل‌های اضافی
 • طرح پژوهشی: تاریخ اتمام طرح: 1400/01/01 به بعد
 • ایده‌های خلاقانه: ایده نباید در کنفرانس، رویداد و ... دیگری منتشر شده باشد.
 • آثار چاپ شده در دو سال اخیر نیز پذیرفته می شود.
 • مسئولیت رعایت حقوق معنوی اثر برعهده ارسال کننده می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت پاسخگویی در مراجع ذیربط با وی می‌باشد.
 • فایل ارسالی آثار می‌بایست در قالب فایل PDF و به‌صورت کامل بارگذاری گردد. بدیهی است درصورت ناقص بودن فایل‌های ارسالی، اثر امکان ورود به فرآیند داوری را نخواهد داشت.
 • در خصوص ارسال کتاب و عدم در اختیار داشتن فایل الکترونیکی، پس از ثبت اثر در سایت و اشاره به موضوع در قسمت توضیحات، یک نسخه فیزیکی کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
 • ارسال اثر به نام نویسنده و یا مجری اصلی انجام پذیرد و در صورت همکاری با سایرین، نام دیگر اعضا نیز افزوده شود.
 • آثاری که در ادوار پیشین مورد تقدیر قرار گرفته‌اند، امکان شرکت مجدد در جشنواره را نخواهند داشت.
 • هر اثر می‌بایست فقط به یک محور موضوعی مرتبط ارسال شود.
 • حداکثر حجم فایل‌های ارسالی 25 مگابایت می‌باشد.
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1402-09-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1402-09-15