معرفی دبیر علمی پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی
14 مرداد 1402
معرفی دبیر علمی پانزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی


به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، علیرضا رهایی، به عنوان دبیر علمی پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی معرفی شد.
جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، در آذر ماه سال جاری و همزمان با هفته پژوهش به صورت مشترک با دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستائی و با مشارکت شورای عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران و با همکاری مدیریت‌ شهری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، استانداری‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقات و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و سایر مراکز پژوهشی برگزار می‌گردد.
شناسایی، تبادل و ترویج دستاوردهای علمی و تجربی در حوزه مدیریت شهری یکی از اهداف این جشنواره است. تعامل با شهرهای ایران و جهان، سازمان‌ها، نهادها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ملی و بین المللی با هدف اشتراک دانش و انتقال تجربه‌های شهری از دیگر اهداف جشنواره مذکور است.