Person's Photo

علیرضا رهایی - دبیر علمی جشنواره

برگزاری جشنواره پانزدهم "پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری" فرصت مغتنمی است که گزارش فعالیت‌های بدیع و علمی در قالب "کتاب، مقاله، طرح‌های پژوهشی و ایده‌های خلاقانه" در زمینه مدیریت شهری در معرض توجه مدیران، متخصصان، محققان و صاحب‌نظران قرار گیرد و در مسیر فعالیت‌های مؤثر توسعه‌ای و اجرائی از نتایج آن‌ها استفاده شود.

تجربه چهارده جشنواره قبلی در زمینه تنوع طرح‌ها، نحوه داوری و انتخاب طرح‌های برگزیده و نحوه ارائه آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا جشنواره سال جاری با کیفیت بهتر و بازدهی مؤثرتری برگزار شود.

یکی از نقاط شاخص این جشنواره حضور محققان طرح‌های برجسته از کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی به‌طور خاص و کشورهای آسیائی و اروپائی به‌صورت عام است.

مشارکت بین‌المللی امکان آشنائی مدیران شهری کشور را با مشکلات و راه‌حل‌های پیش‌آمده از یک طرف و ابتکارات و نوآوری‌های به‌کار رفته در این کشورها در مقابسه با کلان‌شهرها و پایتخت کشور فراهم می‌کند. در نگاه ملی، اهتمام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مدیران ارشد شهر تهران از برگزاری این جشنواره فاخر، ارج نهادن به پژوهش و نوآوری در مراکز علمی است که این رویکرد، خود باعث توسعه تحقیقات هدفمند و کاربردی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سرزمین اسلامی می‌شود. امید است با توجه ویژه و مشارکت صاحب نظران، این رویداد با بهترین کیفیت برگزار گردد.